Stein Kleppe style=

Stein Kleppe

President Medlemsansvarlig
Eva Hellevang style=

Eva Hellevang

Visepresident Past president
Arild Gjerde style=

Arild Gjerde

Sekretær
Gisle Øye style=

Gisle Øye

Kasserer
Arne Nordbø style=

Arne Nordbø

Program- og aktivitetsleiar